Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

В контекста на европейския преход към зелена икономика и за постигане на предложената от ЕК цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г., ЕС трябва да намали емисиите на парникови газове от сградите с 60%, потреблението на енергия с 14% и разходите за отопление и охлаждане с 18%.

Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради

Секторната оценка показва, че 93% от жилищните сгради в България не са енергийно ефективни, а 66 865 многофамилни сгради имат нужда от енергийно обновяване, според разработената Дългосрочна стратегия на България, приета от Министерския съвет с Протокол № 8. от 27.01.2021 г. и съгласно Директива (ЕС) 2018/844. 

Досега моделът за енергийно обновяване в България се прилагаше при 100% финансова и административна подкрепа. Резултатът е по-малко от 3000 сгради, обновени с обществени средства от националния бюджет и европейско финансиране. Изчисленията показват, че при тази скорост ще трябват 200 години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. 

Затова е належаща трансформация на модела за ускоряване на процесите на енергийно обновяване на сградния фонд. Промяната на политиката в това отношение е инициирана с Националния план за възстановяване и устойчивост (NRRP) и призовава за „преход от съществуващия модел за енергийна ефективност на многофамилни сгради, който се основава на 100% публично финансиране, към пазарно ориентиран модел с участие на собствениците, бизнеса и публичните власти”. Най-необходимите реформи – обслужване на „едно гише“ (OSS), дефиниция за енергийна бедност, законодателни промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), фигурират в Плана, а инвестиционният компонент предвижда постепенно увеличаване на финансовото и организационното участие на собствениците. 

На територията на София в рамките на проекта SHEERenov (H2020) бе разработен и тестван иновативен (за България) модел за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилища, адаптиран към работещи решения от най-добрите европейски практики, а именно Естония и Унгария. Проектът SHEERenov+ (LIFE 2022) е негово естествено продължение, надграждайки вече постигнатите резултати. Крайната цел на проекта е значителното повишаване на мащаба на енергийното обновяване в българския жилищен сектор, подпомагайки създаването на мрежа от общински OSS, работещи на бизнес принцип и предлагащи пълен набор от услуги за енергийна ефективност. 

Дейностите по проекта ще се извършват в градовете София, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Бургас и Русе, осигурявайки предоставянето на интегрирана услуга за обновяване на домове в цялата страна.

Координатор на проекта е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с партньори Българо-австрийска консултантска компания (БАКК), ЕВН Топлофикация, „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ” ООД, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Община Габрово, „ПРОБУЖДЕНИЕ“ ЕООД, ФИАБЦИ България.

 

lifeeuСъфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито CINEA могат да носят отговорност за тях.

 

 

Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ

 

Международната федерация за недвижими имоти FIABCI предоставя достъп и възможност за професионалисти в областта на недвижимите имоти, които се интересуват от придобиване на знания, обмен на информация и провеждане на международен бизнес.

ФИАБЦИ е неполитическа организация, която помага на дейността на своите членове в международен план. Допринася за усвояване на нови знания, създаване на сътрудничество. Оптимизира бизнес възможностите по цял свят.

Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316