Структура

John Doe
Бойко Бойков President World Council of Developers and Investors. Повече от 15 години опит в областта на недвижимите имоти, управление на проекти и строително предприемачество.
John Doe
Иван Велков Председател на управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация. Повече от 20 години опит в областта на недвижимите имоти
John Doe
Марио Захариев Основател и изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл. Един от първите и най-успешни предприемачи в България.

John Doe
проф.Стати Статев Ректор на Университет за национално и световно стопанствоJohn Doe
Антоанета Искрова Главен секретар. Над 20 години опит в областта на недвижимите имоти, управление и покупко-продажби.
John Doe
Десислава Фераджиева Управител на Home Care BG една от най-големите компании във фасилити мениджмънта в България.
John Doe
адв. Александър Тонев
John Doe
Ирена Перфанова Председател на Управителния съвет на Национално сдружение Недвижими имоти /2014 - 2018/. Член е на Световния борд на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI /2014-2018/.

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316