Новини

 

Новини от ФИАБЦИ

Проект: SHEERENOV+

В контекста на европейския преход към зелена икономика и за постигане на предложената от ЕК цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г., ЕС трябва да намали емисиите на парникови газове от сградите с 60%, потреблението на енергия с 14% и разходите за отопление и охлаждане с 18%.

Покана за общо събрание на сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на Сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

Има райони в София, които е по-добре да се съборят и изградят отново

Цените на имотите в България скоро няма да стигнат нивата от преди кризата, казва новият председател на Международната федерация за недвижими имоти (ФИАБЦИ) Асен Македонов.


 Новини от fiabci.org

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316