Условия за членство

Условия за членство
За да станете член на ФИАБЦИ е необходимо да се свържете с нас и да заявите намерението си писмено. Изтеглете и попълнете МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО.

Процедура по прием
Изпратете попълнена МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО, заедно с кратка автобиография.

Документи за членство
Изтеглете МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО


Всеки член на ФИАБЦИ е длъжен:
- Да спазва Устава и Етичния професионален кодекс;
- Да изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния съвет на ФИАБЦИ и на Управителния съвет на регионалните структури;
- Да поддържа високо ниво на професионалната си квалификация.

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316